Hva kjennetegner vellykket sykefraværsoppfølging?

Når en ansatt er borte fra jobb på grunn av sykdom er det mange ting arbeidsgiver og arbeidstaker må tenke på. Tillitsvalgte og verneombud kan også spille en viktig rolle her. Bransjeprogram IA i sykehus har laget en webinarrekke der vi ønsker å gi partene god kunnskap om hvordan dere kan bidra til en vellykket […]

Utviklingsprogram for ledere

Bransjeprogram IA i sykehus inviterer ledere som gjennomfører Der skoen trykker til et digitalt utviklingsprogram. Hensikt og mål Styrke prosesseierrollen knyttet til gjennomføring av Der skoen trykker Skape trygghet i lederrollen Gi økt kunnskap om sammenhengen mellom ledelse og arbeidsmiljø Gi økt kunnskap om endringsledelse, samhandling og kommunikasjon Motivere til personlig utvikling Bidra til erfaringsutveksling […]

Presentasjoner fra workshop for ledere, tillitsvalgte og verneombud, del 3

Bransjeprogram IA i sykehus gjennomførte del 3 av opplæringen for ledere, tillitsvalgte og verneombud 16. og 17. februar. Tema for samlingen var hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i Der skoen trykker, erfaringer fra Nordlandssykehuset og HMS i offentlig sektor. Presentasjonene fra workshopen finner du her: Velkommen til digital workshop_Cecilie Opdan Fra tiltak til praksis_erfaringer fra […]

Bransjeprogram IA i sykehus med egen YouTube-kanal

Vi har opprettet en egen YouTube-kanal for Bransjeprogram IA i sykehus. Her finner du informasjons- og opplæringsfilmer som kan brukes i forbindelse med gjennomføring av Der skoen trykker. Du vil også finne opptak av foredrag fra digitale workshop vi har gjennomført for ledere, tillitsvalgte, verneombud og prosessveiledere. Kanalen finner du her Abonner gjerne på kanalen […]

Hvor er vi i arbeidet med Der skoen trykker?

Vårt arbeid med å bredde ut metodikken Der skoen trykker er i full gang. Ja, vi ble forsinket i arbeidet på grunn av pandemien. men den tiden brukte vi godt til kvalitetssikring av vårt arbeid, opplæringsaktiviteter etc. Vi har også utarbeidet ulike maler, sjekklister etc som skal hjelpe sykehusene med en god systematikk og gjennomføring. […]

Presentasjoner fra workshop for ledere, tillitsvalgte og verneombud, del 2

Bransjeprogram IA i sykehus gjennomførte del 2 av opplæringen for ledere, tillitsvalgte og verneombud 30. mai og 1. juni. Se gjerne gjennom opptakene og presentasjonene fra dagen. Tema for dagen var godt partssamarbeid og tiltaksutvikling. Presentasjon Elin Fjeldbraaten_Mette Jørgensen_Funn så langt og tiltaksutvikling Presentasjon-Lisbeth-Oyum Presentasjon_Inge-Skramm-og-Eva-Beate-Belstad-Eriksen

Innlegg om partssamarbeid

Se innlegget og presentasjonen til Leif Johnsen, Gro Lillebø og Kari Saastad som blir holdt i forbindelse med Opplæringsprogram for ledere, tillitsvalgte og verneombud.