Digital workshop, del 2 – 11. november kl 08.30-13.00

Bransjeprogram IA i sykehus inviterer til digital workshop i Teams. 11. november kl 08.30 – 13.00 Tema for workshopen er: Hvordan utvikle gode tiltak for å redusere sykefraværet? Faglig innlegg om partssamarbeid Erfaringer med Der skoen trykker fra Ortopedisk klinikk ved Ahus Målgruppe og rammer Målgruppen er prosessveiledere, ledere, tillitsvalgte og verneombud ved sykehusene som […]

Hvor er vi i arbeidet med Der skoen trykker?

Vårt arbeid med å bredde ut metodikken Der skoen trykker er i full gang. Ja, vi ble forsinket i arbeidet på grunn av pandemien. men den tiden brukte vi godt til kvalitetssikring av vårt arbeid, opplæringsaktiviteter etc. Vi har også utarbeidet ulike maler, sjekklister etc som skal hjelpe sykehusene med en god systematikk og gjennomføring. […]

Presentasjoner fra workshop for ledere, tillitsvalgte og verneombud, del 2

Bransjeprogram IA i sykehus gjennomførte del 2 av opplæringen for ledere, tillitsvalgte og verneombud 30. mai og 1. juni. Se gjerne gjennom opptakene og presentasjonene fra dagen. Tema for dagen var godt partssamarbeid og tiltaksutvikling. Presentasjon Elin Fjeldbraaten_Mette Jørgensen_Funn så langt og tiltaksutvikling Presentasjon-Lisbeth-Oyum Presentasjon_Inge-Skramm-og-Eva-Beate-Belstad-Eriksen

Innlegg om partssamarbeid

Se innlegget og presentasjonen til Leif Johnsen, Gro Lillebø og Kari Saastad som blir holdt i forbindelse med Opplæringsprogram for ledere, tillitsvalgte og verneombud.