Bestilling

Bestille materiell Benytt dette skjemaet for å bestille materiell til de enhetene du skal gjennomføre metodikken i. Gjennomsnittlig leveringstid er 10 virkedager. Ved ønske om raskere levering kan ekstra kostnader til frakt påløpe. Startside prosessledere Verktøykasse for prosessledere VERKTØYKASSE FOR PROSESSLEDERE Bestille materiell Tips og råd til tiltak Kalender Logg ut

For prosessledere

Spill av introduksjonsfilm til metodikken Der skoen trykker For prosessledere En systematisk metodikk for å bidra til bedre arbeidsmiljø Dette er et eget område for deg som prosessleder. Enkelte deler av området er under oppbygging.  Men allerede nå finner du en verktøykasse med nyttige verktøy og informasjon til prosessen, og en kalender hvor du vil […]

Opplæring

OPPLÆRING Sikre god opplæring av både prosessledere, ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med gjennomføring av «Der skoen trykker» er å sikre god opplæring av både prosessledere, ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste.    Prosesslederprogram Prosesslederprogrammet har til hensikt å øke kompetansen, gi og få inspirasjon og kunnskap, lære nye verktøy […]

Verktøy

VERKTØY I kartleggingen anbefaler vi bruk av Dialogduk:  DER SKOEN TRYKKER – Dialogduk for kartlegging av nå-situasjon Her sitter 4 personer rundt en dialogduk og jobber seg gjennom oppgavene på duken. Oppgavene er laget slik at de både gir rom for refleksjon og samtale, og samtidig sikrer skriftlig dokumentasjon til den videre prosessen. En fordel […]

Metodikk og prosess

METODIKK OG PROSESS Metodikken omfatter følgende syv hovedfaser: Forberedelse og forankring hos ledelse, vernetjeneste og tillitsvalgte. Kartlegging av nå-situasjon gjennom dialog med ansatte, leder, verneombud og tillitsvalgte Utarbeidelse og forankring av rapport basert på dialogene, sykefraværsstatistikk, ForBedringsundersøkelsen og andre relevante data  Utarbeidelse av tiltak sammen med de ansatte Jobbing med tiltak  Evaluering og justering av […]

Erfaringer

ERFARINGER ved Sørlandet Sykehus HF og AHUS Erfaringene med metodikken «Der skoen trykker» er gjort ved Sørlandet Sykehus HF og AHUS. Samlet sett er metodikken utprøvd innenfor somatikken, psykiatri og rus, medisinsk service og pre-hospitale tjenester. Både poliklinikker, døgnposter, akuttenheter, ambulansestasjoner og merkantile enheter har vært inkludert. Ulike yrkesgrupper som pleiepersonell, behandlere, diagnostisk personell, ambulansemedarbeidere […]

Mål for arbeidet

MÅL FOR ARBEIDET Sykefraværsmål i den enkelte enhet Det fastsettes egne sykefraværsmål i samarbeid med de enkelte enhetene ved oppstart av metodikken « Der skoen trykker»  10 prosent reduksjon i sykefraværet er et overordnet mål for IA-arbeidet i perioden 2019- 2022. Vi har tro på at det kan oppnås en større reduksjon i enkelte enheter […]

Kunnskapsgrunnlag

KUNNSKAPSGRUNNLAG Sykehus pekt ut for spisset og prioritert innsats Sykehus er en av sju «bransjer» som høsten 2019 ble pekt ut for spisset og prioritert innsats under IA-avtalen 2019 – 2022. Bransjene er valgt fordi de har et potensial for bedre forebyggende arbeidsmiljøarbeid, lavere sykefravær og at færre forsvinner ut av arbeidslivet på grunn av […]

Aktørene

AKTØRENE i bransjeprogrammet IA i sykehus Arbeidsgiver Arbeidsgiver har hovedansvaret for å legge arbeidet til rette og å følge opp arbeidstakere som er sykmeldt. Ofte er det mulig å være helt eller delvis i arbeid hvis arbeidet blir tilrettelagt. Arbeidsgiver har også ansvaret for å følge opp arbeidstaker som er sykmeldt aktivt gjennom sykefraværet ved […]

Parter

BESKRIVELSE AV PARTER Kontaktinfo Bransjeprogrammet er etablert som et prosjekt med en styringsgruppe bestående av partene i bransjen ved Spekter, Virke, Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Delta, Akademikerne Helse, Unio, Lo og YS, samt representanter for relevante myndigheter.    Kontaktinfo for representantene i arbeidsgruppen: Spekter: [email protected]  NSF: [email protected] Fagforbundet: [email protected] Delta: [email protected] Akademikerne Helse: [email protected]  […]