Til deg som ansatt

< / En viktig bidragsyter i arbeidet for et bedre arbeidsmiljø / > Til deg som er ansatt Der skoen trykker og Tidlig og tett på er to innsatsområder for bransjeprogram IA i sykehus. Begge innsatsområdene forutsetter godt partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte. Som ansatt er du en viktig bidragsyter i arbeidet for at […]

Til deg som tillitsvalgt

< / En nøkkelrolle i arbeidet for et bedre arbeidsmiljø. / > Til deg som er tillitsvalgt Der skoen trykker og Tidlig og tett på er to innsatsområder for bransjeprogram IA i sykehus. Begge innsatsområdene forutsetter godt partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte. Som tillitsvalgt på arbeidsplassen har du en nøkkelrolle i arbeidet for at […]

Til deg som verneombud

< / En nøkkelrolle i arbeidet for et bedre arbeidsmiljø. / > Til deg som er verneombud Der skoen trykker og Tidlig og tett på er to innsatsområder for bransjeprogram IA i sykehus. Begge innsatsområdene forutsetter godt partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte. Selv om verneombudene formelt sett ikke er en part i IA-avtalen, har […]

Til deg som leder

< / Godt arbeidsmiljøarbeid reduserer sykefravær og hindrer frafall fra arbeidslivet. / > Til deg som er leder Der skoen trykker og Tidlig og tett på gir deg som leder mulighet til å forbedre arbeidsmiljøet, redusere sykefravær og hindre frafall i den enheten du har ansvaret for. Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for at arbeidsmiljøet […]

Forskning

Forskning Utviklingen av «Der skoen trykker» er gjort i forbindelse med et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Sørlandet sykehus HF, og implementert og videreutviklet på Ortopedisk klinikk på AHUS.  Kunnskapsgrunnlaget for «Der skoen trykker» er forankret i bred internasjonal og nasjonal forskning. Den baserer seg også på funnene i forskningen på Sørlandet Sykehus HF og erfaringene […]

Kunnskapsgrunnlag IA

< / Sykehus pekt ut for spisset og prioritert innsats / > Kunnskapsgrunnlag Sykehus er en av sju «bransjer» som høsten 2019 ble pekt ut for spisset og prioritert innsats under IA-avtalen 2019 – 2022. Bransjene er valgt fordi de har et potensial for bedre forebyggende arbeidsmiljøarbeid, lavere sykefravær og at færre forsvinner ut av […]

Kontakt IA i sykehus

Hvordan kan vi hjelpe deg? Har du spørsmål eller tanker rundt metodikk, tiltak, opplæringsprogram og gjennomføringen i sykehusene?Kontakt oss via kontaktinformasjonen nedenfor. Programleder bransjeprogram IA i Sykehus: Cecilie Aronsen Opdan – [email protected] Spesialrådgiver og leder av innsatsteamet Der Skoen Trykker:Mette Jørgensen – [email protected] Spesialrådgiver for bransjeprogrammet IA i Sykehus:Kari Laastad – ka[email protected] Kontaktinfo for representantene […]

Om IA i sykehus

Bransjeprogram IA i sykehus skal gi spisset og prioritert innsats mot arbeidsmiljøutfordringer som finnes i sykehusene. Gjennom bransjeprogrammet legges vekten på partenes rolle og ansvar og hvordan man kan hente ut merverdien av et godt partssamarbeid i virksomhetene. Innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. Prosjektene […]

Bransjeprogram

Bransjeprogram IA i sykehus https://vimeo.com/772981177 Bransjeprogram IA i sykehus skal gi spisset og prioritert innsats mot arbeidsmiljøutfordringer som finnes i sykehusene. Bransjeprogrammet retter oppmerksomheten inn mot to hovedområder:forebyggende arbeidsmiljøarbeid, Der skoen trykker, og målrettet innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær, Tidlig og tett på. Nettside for forebyggende arbeidsmiljøarbeid, «Der skoen trykker» Nettside for gjentagende […]