Opplæringsprogram – overordnet ledelse

Opplæringsprogram Overordnet ledelse God lederforankring er viktig for å lykkes med Tidlig og tett på. I opplæringsprogrammet inviteres topplederne til en erfaringssamling for en statusoppdatering i arbeidet, læringspunkter, evaluering og videre oppfølging av arbeidet. Tilbake til opplæringsprogram oversikt Samlinger for Overordnet ledelse desember 2023 07 desember 2023 Erfaringssamling Digital samling Felles samling sammen med overordnet […]

Opplæringsprogram – leder, TV, VO

Opplæringsprogram Ledere, TV og VO Som en del av vårt helhetlige opplæringsprogram tilbyr vi samlinger til ledere, tillitsvalgte og verneombud som skal samarbeide systematisk med å forebygge, redusere og avklare hyppig, gjentakende sykefravær. Vårt mål er å sette ledere, tillitsvalgt og verneombud i stand til å samarbeide om forhold ved arbeidsmiljøet som kan forebygge sykefravær. […]

Opplæringsprogram – Stabsressurser

Opplæringsprogram Stabsressurser Som en del av vårt helhetlige opplæringsprogram tilbyr vi samlinger til stabsressurser som skal understøtte arbeidet i Tidlig og tett på. Målet er blant annet å forberede stabsgruppene til de aktivitetene som skal skje i forbindelse med utviklingsarbeidet. Videre har vi som målsetting å legge til rette for erfaringsdeling på tvers av de […]

Opplæringsprogram – ledere

Opplæringsprogram Ledere Som en del av vårt helhetlige opplæringsprogram tilbyr vi samlinger til ledere som skal følge opp arbeidet i Tidlig og tett på. Målet er å trygge ledere i arbeidet med å forebygge, redusere og avklare hyppig, gjentakende sykefravær i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. Vi vil legge vekt på leders rolle, ansvar og […]

Opplæringsprogram

Opplæringsprogram Ledelse og partssamarbeid Hensikt Styrke samarbeidet mellom leder, tillitsvalgt og verneombud Sette ledere, tillitsvalgte og verneombud i stand til å arbeide systematisk med forhold ved arbeidsmiljøet som kan forebygge sykefravær Sette ledere i stand til å bruke kommunikasjon som verktøy i oppfølgingssamtaler med enkeltansatte Styrke leders forståelse av juridiske sider ved oppfølging av enkeltansatte […]

Hvorfor Tidlig og Tett På

Hvorfor Tidlig og tett på? Arbeidsgiver Arbeidsgiver Gjentakende hyppig fravær vil påvirke driftssituasjonen og tilgang til kompetanse. Fraværet er kostnadskrevende og oppfølgingen tidkrevende for leder. Ansatte Ansatte Å bidra til at mennesker holder seg i jobb lengst mulig er bra for den enkeltes livskvalitet. Langvarig og/eller hyppig gjentakende fravær kan være et tegn på at […]

Kontakt

Hva kan vi hjelpe deg med? Har du spørsmål eller tanker rundt metodikk, tiltak, opplæringsprogram og gjennomføringen i sykehusene?Kontakt oss via kontaktinformasjonen nedenfor. Programleder: Cecilie Aronsen Opdan+47 473 18 [email protected] Spesialrådgiver for bransjeprogrammet: Ellen [email protected] Leder ressursteam: Julia [email protected] Ressursteam I hver region er det frikjøpt ressurspersoner som skal koordinere tiltak og aktiviteter i pilotsykehusene. […]

Aktørene

Aktørene i sykefraværsoppfølging Arbeidsgiver Arbeidsgiver har hovedansvaret for å legge arbeidet til rette og å følge opp arbeidstakere som er sykmeldt. Ofte er det mulig å være helt eller delvis i arbeid hvis arbeidet blir tilrettelagt. Arbeidsgiver har også ansvaret for å følge opp arbeidstaker som er sykmeldt aktivt gjennom sykefraværet ved tett og god […]

Ressurser

Ressurser Verktøykasse Her vil du finne verktøy, ulike støttemateriell, veiledere, presentasjoner etc. til bruk i Tidlig og tett på.   Tidlig og tett på består av et opplæringsprogram for ledelse og partssamarbeid, og en metodikk for oppfølging av sykefravær. Klikk nedenfor for å lese mer om disse. Du kan også klikke i figuren til høyre. Opplæringsprogram […]

Tidlig og Tett På

Tidlig og tett på Målet med IA-avtalen er at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Scroll ned Tidlig og tett på Målet med IA-avtalen er at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. https://vimeo.com/772981177 Arbeidet i bransjeprogram IA i sykehus […]