Opplæringsprogram

Opplæringsprogram Ledelse og partssamarbeid Gjennom deltakelse i Bransjeprogrammets innsatsområde Tidlig og tett på får klinikkene som deltar i piloten tilbud om opplæringssamlinger. Hensikt Styrke samarbeidet mellom leder, tillitsvalgt og verneombud Sette ledere, tillitsvalgte og verneombud i stand til å arbeide systematisk med forhold ved arbeidsmiljøet som kan forebygge sykefravær Sette ledere i stand til å […]

Ressurser

Ressurser Verktøykasse Her vil du finne verktøy, ulike støttemateriell, veiledere, presentasjoner til bruk i Tidlig og tett på. Tidlig og tett på består av et opplæringsprogram for ledelse og partssamarbeid, og en metodikk for oppfølging av sykefravær. Klikk nedenfor for å lese mer om disse. Du kan også klikke i figuren til høyre. Metodikk for oppfølging […]

Hvorfor Tidlig og Tett På

Tidlig og tett på Bransjeprogrammet IA i sykehus sin definisjon på langvarige og/eller hyppig gjentagende fravær er at en ansatt har hatt minimum 25 dagers sykefravær (egen- og legemeldt) hvert enkelt år de tre siste årene. 25 dagers sykefravær eller mer siste 12 måneder hos en ansatt kan være en indikasjon på risiko for vedvarende […]

Aktuelt

Aktuelt Tidlig og tett på Siste nytt og aktuelle saker relatert til Tidlig og tett på  Sammen om et godt arbeidsmiljø! © IA I SYKEHUSENE

Opplæringsprogram – overordnet ledelse

Opplæringsprogram Overordnet ledelse God lederforankring er viktig for å lykkes med Tidlig og tett på. I opplæringsprogrammet inviteres topplederne til en erfaringssamling for en statusoppdatering i arbeidet, læringspunkter, evaluering og videre oppfølging av arbeidet. Tilbake til opplæringsprogram oversikt Samlinger for Overordnet ledelse desember 2023 07 desember 2023 Erfaringssamling Digital samling Felles samling sammen med overordnet […]

Opplæringsprogram – leder, TV, VO

Opplæringsprogram Ledere, TV og VO Som en del av vårt helhetlige opplæringsprogram tilbyr vi samlinger til ledere, tillitsvalgte og verneombud som skal samarbeide systematisk med å forebygge, redusere og avklare hyppig, gjentakende sykefravær. Vårt mål er å sette ledere, tillitsvalgt og verneombud i stand til å samarbeide om forhold ved arbeidsmiljøet som kan forebygge sykefravær. […]

Opplæringsprogram – Stabsressurser

Opplæringsprogram Stabsressurser Som en del av vårt helhetlige opplæringsprogram tilbyr vi samlinger til stabsressurser som skal understøtte arbeidet i Tidlig og tett på. Målet er blant annet å forberede stabsgruppene til de aktivitetene som skal skje i forbindelse med utviklingsarbeidet. Videre har vi som målsetting å legge til rette for erfaringsdeling på tvers av de […]

Opplæringsprogram – ledere

Opplæringsprogram Ledere Som en del av vårt helhetlige opplæringsprogram tilbyr vi samlinger til ledere som skal følge opp arbeidet i Tidlig og tett på. Målet er å trygge ledere i arbeidet med å forebygge, redusere og avklare hyppig, gjentakende sykefravær i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. Vi vil legge vekt på leders rolle, ansvar og […]

Gammel Opplæringsprogram

Opplæringsprogram Ledelse og partssamarbeid Hensikt Styrke samarbeidet mellom leder, tillitsvalgt og verneombud Sette ledere, tillitsvalgte og verneombud i stand til å arbeide systematisk med forhold ved arbeidsmiljøet som kan forebygge sykefravær Sette ledere i stand til å bruke kommunikasjon som verktøy i oppfølgingssamtaler med enkeltansatte Styrke leders forståelse av juridiske sider ved oppfølging av enkeltansatte […]

Gammel Hvorfor Tidlig og Tett På

Hvorfor Tidlig og tett på? Arbeidsgiver Arbeidsgiver Gjentakende hyppig fravær vil påvirke driftssituasjonen og tilgang til kompetanse. Fraværet er kostnadskrevende og oppfølgingen tidkrevende for leder. Ansatte Ansatte Å bidra til at mennesker holder seg i jobb lengst mulig er bra for den enkeltes livskvalitet. Langvarig og/eller hyppig gjentakende fravær kan være et tegn på at […]