Trinn 1: Ledergrupper planlegger årets undersøkelse på strategisk nivå

FORMÅL: Drøfte hvordan ledergrupper/ledere skal sikre god effekt av både undersøkelse og gjennomføring Det finnes mange mulige tiltak som kan forsterke både gjennomføringen og effekten av ForBedring. Samtidig er det viktig å unngå en ressursbruk som kan føre til overbelastning. Prosessen skal oppleves som matnyttig og målrettet. Derfor er det viktig å vurdere hvor potensialet […]

Presentasjoner fra workshop for ledere, tillitsvalgte og verneombud, del 3

Bransjeprogram IA i sykehus gjennomførte del 3 av opplæringen for ledere, tillitsvalgte og verneombud 16. og 17. februar. Tema for samlingen var hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i Der skoen trykker, erfaringer fra Nordlandssykehuset og HMS i offentlig sektor. Presentasjonene fra workshopen finner du her: Velkommen til digital workshop_Cecilie Opdan Fra tiltak til praksis_erfaringer fra […]