Innlegg om partssamarbeid

Se innlegget og presentasjonen til Leif Johnsen, Gro Lillebø og Kari Saastad som blir holdt i forbindelse med Opplæringsprogram for ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Invitasjon Opplæringsprogram Helse Vest 06.01.2021 og Helse Nord 07.01.2021

Digitalt opplæringsprogram for ledere, tillitsvalgte og verneombud i regi av Bransjeprogram IA i sykehus – Der skoen trykker. Helse Vest 06.01.2021 klokken 0845-1300 på Zoom. Helse Nord 07.01.2021 klokken 0845-1300 på Zoom. «Der skoen trykker» går nå snart inn i en gjennomføringsfase. Ca 40 enheter/avdelinger har meldt seg som pilotenheter. Bransjeprogrammet kommer med et innsatsteam […]