Hvorfor

Tidlig og tett på?

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver

Gjentakende hyppig fravær vil påvirke driftssituasjonen og tilgang til kompetanse. Fraværet er kostnadskrevende og oppfølgingen tidkrevende for leder.

Ansatte

Ansatte

Å bidra til at mennesker holder seg i jobb lengst mulig er bra for den enkeltes livskvalitet. Langvarig og/eller hyppig gjentakende fravær kan være et tegn på at yrke, arbeidsoppgaver eller stillingsprosent ikke samsvarer med den enkeltes helse og det kan være hensiktsmessig å se på hvordan dette kan harmoniseres bedre.

Pasientene

Pasientene

Å bidra til at mennesker holder seg i jobb lengst mulig er bra for den enkeltes livskvalitet. Langvarig og/eller hyppig gjentakende fravær kan være et tegn på at yrke, arbeidsoppgaver eller stillingsprosent ikke samsvarer med den enkeltes helse og det kan være hensiktsmessig å se på hvordan dette kan harmoniseres bedre.

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE