Ressurser

Verktøykasse

Her vil du finne verktøy, ulike støttemateriell, veiledere, presentasjoner etc. til bruk i Tidlig og tett på.

 

Tidlig og tett på består av et opplæringsprogram for ledelse og partssamarbeid, og en metodikk for oppfølging av sykefravær. 
Klikk nedenfor for å lese mer om disse. Du kan også klikke i figuren til høyre.

Tidlig og tett på

Metodikk for systematisk oppfølging av gjentagende / hyppige fravær

Under er denne forløpsbeskrivelsen delt i tre faser, med tilhørende dokumenter og lenker for hver fase.
Utfyllende forløpsbeskrivelse danner grunnlag for oppfølgingen og kan lastes ned under hver fase.

Beskrivelse
Når en setter i gang dette arbeidet må en først få en oversikt. Dette gjøres gjennom å hente ut statistikk/oversikt over ansatte med 25 sykedager eller mer de siste 12 månedene, før en går videre med gjennomgang av den enkeltes fravær. Gjennomgangen gjøres av den ansattes nærmeste leder, som på bakgrunn av dette og tidligere oppfølging vurderer videre oppfølging. 

Forløpsbeskrivelsen vil gi mer detaljert informasjon.

 

Maler og veiledere

Beskrivelse
I sykefraværsoppfølgingen skal leder og ansatt sammen lage en plan med mål og konkrete tiltak. Oppfølgingen skal sikre reduksjon og avklaring av langvarig og/eller gjentakende hyppig sykefravær. 

Det er leders ansvar å sørge for nødvendig og hensiktsmessig oppfølging, og ansatt har en viktig medvirkningsplikt i oppfølgingen. 

Forløpsbeskrivelsen vil gi mer detaljert informasjon.

 

Maler og veiledere

Nyttige lenker

NAV - Tilrettelegge for ansatte

Lovdata - Lov om folketrygd §8-20 

NAV - Refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden – kronisk sykdom / svangerskap

NAV - Samtalestøtte for arbeidsgiver 

NAV - Slik følger du opp sykemeldte

Beskrivelse
Evaluering og avslutning av sykefraværsoppfølging er en viktig del av oppfølgingen. Sykefraværsoppfølgingen skal ikke avsluttes før leder og ansatt er enig om at en har nådd målet med oppfølgingen og helse, yrke, stillingsprosent og arbeidsoppgaver er bedre harmonisert.

Forløpsbeskrivelsen vil gi mer detaljert informasjon.

 

Maler og veiledere

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE