Invitasjon Opplæringsprogram Helse Vest 06.01.2021 og Helse Nord 07.01.2021

Del
Digitalt opplæringsprogram for ledere, tillitsvalgte og verneombud i regi av Bransjeprogram IA i sykehus – Der skoen trykker.
Helse Vest 06.01.2021 klokken 0845-1300 på Zoom.
Helse Nord 07.01.2021 klokken 0845-1300 på Zoom.

«Der skoen trykker» går nå snart inn i en gjennomføringsfase. Ca 40 enheter/avdelinger har meldt seg som pilotenheter. Bransjeprogrammet kommer med et innsatsteam som vil bistå i de første prosessene i tett samarbeid med interne ressurser og evt NAV arbeidslivssenter.
Det inviteres herved til digitalt arbeidsseminar om «Der skoen trykker» i regi av Bransjeprogrammet.

Siktemålet er å bidra til varig redusert sykefravær gjennom å styrke arbeidsmiljøet. For at dette arbeidet skal lykkes har dere nøkkelroller med tanke på hvordan prosessene planlegges, gjennomføres og følges opp. På arbeidsseminaret vil du bli introdusert til det faglige grunnlaget for
«Der skoen trykker» og sammenhengene mellom arbeidsmiljø og sykefravær. Vi har også satt av tid til å gå nærmere inn på partssamarbeidets muligheter, og likheter og forskjeller mellom de rollene dere innehar. Basert på disse innspillene inviteres dere til å tenke høyt rundt hvordan dere på best mulig måte kan bidra til en gjennomføring av «Der skoen trykker» i egne enheter med best mulig resultat.

Målgruppe og rammer

Målgruppen er ledere, tillitsvalgte og verneombud ved sykehusene og NAV som er eller vil bli involvert i arbeid med «Der skoen trykker» metodikken. Vi vil også invitere med konsern- og hovedtillitsvalgte/verneombud til programmet for å sikre god forankring av arbeidet.

  • Programmet tilbys for inntil 30 deltakere per helseregion
  • Det vil bli vurdert i dialog med helseforetakene om det er behov for å gjennomføre flere opplæringsprogram med flere deltagere
  • Samlingen vil bli etterfulgt av en erfaringssamling
  • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid og sykefravær
  • Faglig grunnlag for «Der skoen trykker»
  • Fasene i metodikken
  • Partsamarbeidet
  • Erfaringsutveksling

Ved stor pågang vil vurdere å sette opp flere opplæringsprogram.
Program og link til programmet vil ettersendes deltagerne.
Ta gjerne kontakt med undertegnede for mer informasjon.
Påmelding innen 30.12.2020 på mail til [email protected]