Opplæringsprogram

Ledere, TV og VO

Som en del av vårt helhetlige opplæringsprogram tilbyr vi samlinger til ledere, tillitsvalgte og verneombud som skal samarbeide systematisk med å forebygge, redusere og avklare hyppig, gjentakende sykefravær. Vårt mål er å sette ledere, tillitsvalgt og verneombud i stand til å samarbeide om forhold ved arbeidsmiljøet som kan forebygge sykefravær. Videre vil en styrking av partssamarbeidet være en viktig faktor i arbeidet.

Samlinger for Ledere, TV og VO

februar 2023
02 februar 2023

Digital samling

Rammer, roller, ansvar og sentrale begreper i arbeidslivet Rettigheter og plikter Partssamarbeid som verktøy i ...

All Day
Detaljer
september 2023
14 september 2023

Digital samling

Tema basert på tilbakemeldinger   ...

All Day
Detaljer
Ingen arrangement funnet!

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: