Opplæringsprogram

Ledere

Som en del av vårt helhetlige opplæringsprogram tilbyr vi samlinger til ledere som skal følge opp arbeidet i Tidlig og tett på. Målet er å trygge ledere i arbeidet med å forebygge, redusere og avklare hyppig, gjentakende sykefravær i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. Vi vil legge vekt på leders rolle, ansvar og handlingsrom, samt gi økt kunnskap om bl.a kommunikasjon og de juridiske rammene for oppfølgingen av sykefravær 

Samlinger for Ledere

januar 2023
19 januar 2023

Digital samling – kick off

Kick off Kjenne til og være trygg på TTP (forløp, verktøy, maler m.m.) Kommunikasjon, samtaleledelse ...

All Day
Detaljer
april 2023
20 april 2023

Digital samling

Arbeidsrettslige problemstillinger: Hvordan forebygge og håndtere som leder Hva er god og nok dokumentasjon   ...

All Day
Detaljer
Ingen arrangement funnet!

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE