Opplæringsprogram

Overordnet ledelse

God lederforankring er viktig for å lykkes med Tidlig og tett på. I opplæringsprogrammet inviteres topplederne til en erfaringssamling for en statusoppdatering i arbeidet, læringspunkter, evaluering og videre oppfølging av arbeidet.

Samlinger for Overordnet ledelse

desember 2023
07 desember 2023

Erfaringssamling

Digital samling Felles samling sammen med overordnet ledelse Deltakerne (ledere/TV/VO) forteller om sine erfaringer, hva de har lært, ...

All Day
Detaljer
Ingen arrangement funnet!

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: