Opplæringsprogram

Stabsressurser

Som en del av vårt helhetlige opplæringsprogram tilbyr vi samlinger til stabsressurser som skal understøtte arbeidet i Tidlig og tett på. Målet er blant annet å forberede stabsgruppene til de aktivitetene som skal skje i forbindelse med utviklingsarbeidet. Videre har vi som målsetting å legge til rette for erfaringsdeling på tvers av de seks pilotsykehusene. Stabsressursene vil også kunne gi verdifulle innspill til det kontinuerlige forbedringsarbeidet i Tidlig og tett på.

Samlinger for Stabsressurser

desember 2022
08 desember 2022

Digital samling

Introduksjon "Tidlig og tett på" Få inngående kjennskap til forløpsbeskrivelse, verktøy, forventninger m.m.   ...

All Day
Detaljer
februar 2023
16 februar 2023
mars 2023
30 mars 2023
mai 2023
11 mai 2023
august 2023
31 august 2023
oktober 2023
19 oktober 2023
desember 2023
14 desember 2023
Ingen arrangement funnet!

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: