Verktøykasse for prosessledere

Gruppearbeid på dialogduk

Dialogduk er en involverende og engasjerende arbeidsform hvor deltakerne arbeider i grupper.

DIALOGDUK

Rollen som fasilitator

En fasilitator "hjelper en gruppe mennesker til å forstå deres felles mål og hjelper dem til å planlegge hvordan man skal oppnå disse målene".

FASILITERING

Deling i plenum

Deling av kunnskap og erfaringer mellom kollegaer er en god kilde til å forstå bedre.

FASILITERING