AMBISJON

Tiltak for å redusere sykefravær og hindre frafall

Bransjeprogram IA i sykehus har som ambisjon å tilby gode og målrettede tiltak for å redusere sykefravær og hindre frafall. Et av våre innsatsområder er å tilby en systematisk metodikk vi har kalt «Der skoen trykker».
Vi ønsker å bidra til et bedret arbeidsmiljø, god medarbeidertilfredshet, godt partssamarbeid og fokus på fag og pasientsikkerhet. Gjennom å tilby god prosesstøtte, skreddersydde verktøy og tiltak, samt opplæringsprogram skal bransjeprogrammet gi sykehusene økt kunnskap om arbeidsmiljøarbeid slik at de kan fortsette  i egen regi.

Mål for arbeidet

Det fastsettes egne sykefraværsmål i samarbeid med de enkelte enhetene ved oppstart av metodikken «Der skoen trykker».

Erfaringer

Erfaringene med metodikken «Der skoen trykker» er gjort ved Sørlandet Sykehus HF og AHUS.