der skoen trykker

IA I SYKEHUS – Sammen om et godt arbeidsmiljø

Der skoen trykker er en målrettet, systematisk og langsiktig metodikk for å forbedre arbeidsmiljøet
og forebygge sykefravær. Metoden er kunnskapsbasert og utviklet for sykehussektoren.
Der skoen trykker skal bidra til å løse utfordringer som ledere og ansatte i sykehus opplever i sin arbeidshverdag. Partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med Der skoen trykker.

Spill av introduksjonsfilm til bransjeprogrammet

3601

«IA i sykehus»

Nettside for bransjeprogrammet IA i sykehus

«Tidlig og tett på»

Nettside for gjentagende sykefravær

Siste nytt og aktuelt

Hva kjennetegner vellykket sykefraværsoppfølging?

Hva kjennetegner vellykket sykefraværsoppfølging?

Når en ansatt er borte fra jobb på grunn av sykdom er det mange ting arbeidsgiver og arbeidstaker må tenke på. Tillitsvalgte og verneombud kan også spille en viktig rolle her. Bransjeprogram IA i sykehus…

Hva kjennetegner vellykket sykefraværsoppfølging?

Hva kjennetegner vellykket sykefraværsoppfølging?

Når en ansatt er borte fra jobb på grunn av sykdom er det mange ting arbeidsgiver og arbeidstaker må tenke på. Tillitsvalgte og verneombud kan også spille en viktig rolle her. Bransjeprogram IA i sykehus…

Til deg som er verneombud

Her finner du informasjon rettet til deg som er verneombud.

Til deg som er tillitsvalgt

Her finner du informasjon rettet til deg som er tillitsvalgt.

Til deg som er overordnet leder

Her finner du informasjon rettet til deg som er overordnet leder.

Til deg som er leder

Her finner du informasjon rettet til deg som er leder.

Til deg som er deltaker

Her finner du informasjon rettet til deg som er deltaker.