Til deg som er verneombud

En nøkkelrolle i arbeidet for et bedre arbeidsmiljø

Partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med Der skoen trykker. Som verneombud skal du delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeidet med Der skoen trykker sammen med leder og tillitsvalgt. Leder har det overordnede ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Som verneombud skal du ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og du skal ha en pådriverrolle i det systematiske HMS-arbeidet på din arbeidsplass.

Til deg som er tillitsvalgt

Her finner du informasjon rettet til deg som er tillitsvalgt.

Til deg som er overordnet leder

Her finner du informasjon rettet til deg som er overordnet leder.

Til deg som er leder

Her finner du informasjon rettet til deg som er leder.

Til deg som er deltaker

Her finner du informasjon rettet til deg som er deltaker.