Til deg som er overordnet leder

Godt arbeidsmiljøarbeid reduserer sykefravær og hindrer frafall fra arbeidslivet.

Involvering fra overordnet leder er viktig for å lykkes med Der skoen trykker. Det er en fordel om du har egne møter med lederen som gjennomfører prosessen, eventuelt bruker et allerede etablert møte hvor Der skoen trykker blir et fast punkt på møteagendaen. Etterspør fremdrift og tilby støtte til utøvende leder.

Til deg som er verneombud

Her finner du informasjon rettet til deg som er verneombud.

Til deg som er tillitsvalgt

Her finner du informasjon rettet til deg som er tillitsvalgt.

Til deg som er leder

Her finner du informasjon rettet til deg som er leder.

Til deg som er deltaker

Her finner du informasjon rettet til deg som er deltaker.