der skoen trykker

IA I SYKEHUS – Sammen om et godt arbeidsmiljø

Bransjeprogrammet Inkluderende Arbeidsliv (IA) i sykehusene tilbyr gjennom metodikken «Der skoen trykker» en målrettet, systematisk og langsiktig metodikk for å redusere og forebygge sykefravær gjennom tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. «Der skoen trykker»-metodikken tar utgangspunkt i de reelle utfordringene som ansatte opplever på den enkelte enhet innenfor sykehuset.

Spill av introduksjonsfilm til metodikken

3601

Siste nytt og aktuelt

Hva kjennetegner vellykket sykefraværsoppfølging?

Hva kjennetegner vellykket sykefraværsoppfølging?

Når en ansatt er borte fra jobb på grunn av sykdom er det mange ting arbeidsgiver og arbeidstaker må tenke på. Tillitsvalgte og verneombud kan også spille en viktig rolle her. Bransjeprogram IA i sykehus

Hva kjennetegner vellykket sykefraværsoppfølging?

Hva kjennetegner vellykket sykefraværsoppfølging?

Når en ansatt er borte fra jobb på grunn av sykdom er det mange ting arbeidsgiver og arbeidstaker må tenke på. Tillitsvalgte og verneombud kan også spille en viktig rolle her. Bransjeprogram IA i sykehus

Til deg som er verneombud

Her finner du informasjon rettet til deg som er verneombud.

Til deg som er tillitsvalgt

Her finner du informasjon rettet til deg som er tillitsvalgt.

Til deg som er leder

Her finner du informasjon rettet til deg som er leder.

Til deg som er deltaker

Her finner du informasjon rettet til deg som er deltaker.