der skoen trykker

IA I SYKEHUS – Sammen om et godt arbeidsmiljø

Bransjeprogrammet Inkluderende Arbeidsliv (IA) i sykehusene tilbyr gjennom metodikken «Der skoen trykker» en målrettet, systematisk og langsiktig metodikk for å redusere og forebygge sykefravær gjennom tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. «Der skoen trykker»-metodikken tar utgangspunkt i de reelle utfordringene som ansatte opplever på den enkelte enhet innenfor sykehuset.

Spill av introduksjonsfilm til metodikken

3601

Til deg som er verneombud

Her finner du informasjon rettet til deg som er verneombud.

Til deg som er tillitsvalgt

Her finner du informasjon rettet til deg som er tillitsvalgt.

Til deg som er leder

Her finner du informasjon rettet til deg som er leder.

Til deg som er deltaker

Her finner du informasjon rettet til deg som er deltaker.