Til deg som er deltaker

En viktig bidragsyter i arbeidet for et bedre arbeidsmiljø

«Der skoen trykker»-metodikken, som er det viktigste verktøyet i bransjeprogram IA i sykehus forutsetter godt partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte. Som ansatt er du en viktig bidragsyter i arbeidet for at bransjeprogrammet skal bidra til bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og mindre frafall fra arbeidslivet. Du skal bidra med din kunnskap og erfaring for å finne ut hvor skoen trykker på din arbeidsplass!

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for at du og dine kolleger har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Tillitsvalgte og verneombud har nøkkelroller i det kontinuerlige arbeidet for et godt arbeidsmiljø for alle. Men de klarer ikke å gjøre jobben uten deg.

Ansatte har både rettigheter og plikter i arbeidsmiljøarbeidet. Det nytter ikke å peke på alle andre som ansvarlige for arbeidsmiljøet ditt – et godt arbeidsmiljø skapes i fellesskap. Det kan du blant annet bidra til ved å bruke erfaringene og kunnskapen du har og delta på aktuelle arenaer og med relevante aktører. Du har et ansvar for å formidle egne behov og hva du trenger for å få et best mulig arbeidsmiljø, for hva som gjør at du opplever mening og arbeidsglede i jobben din, og for hva som skal til for at du skal kunne bidra til bedre og tryggere tjenester. Medvirkning er viktig for deg som arbeidstaker, og for arbeidsplassdemokratiet. Det er det vi kaller den norske modellen.

På denne nettsiden vil du finne informasjon om hva bransjeprogram IA i sykehus er. Du vi også lære om «Der skoen trykker»-metodikken, om hva forskningen sier om arbeidsmiljøutfordringer i sykehus og om hvordan du kan bidra.

Til deg som er verneombud

Her finner du informasjon rettet til deg som er verneombud.

Til deg som er tillitsvalgt

Her finner du informasjon rettet til deg som er tillitsvalgt.

Til deg som er overordnet leder

Her finner du informasjon rettet til deg som er overordnet leder.

Til deg som er leder

Her finner du informasjon rettet til deg som er leder.