Til deg som er leder

Godt arbeidsmiljøarbeid reduserer sykefravær og hindrer frafall fra arbeidslivet.

Som leder (arbeidsgiver) har du ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for dine ansatte. Der skoen trykker er en metodikk som hjelper deg til å imøtekomme dette. Ved å gjennomføre Der skoen trykker, får du hjelp til å kartlegge arbeidsmiljøet i din enhet. Du får også hjelp til å finne gode løsninger for arbeidsmiljøet i samarbeid med partene, ansatte og faglige ressurspersoner. Der skoen trykker er en metodikk som bør integreres i det eksisterende HMS-arbeidet.

Viktige suksesskriterier for å lykkes med Der skoen trykker:

  • Et målrettet, strukturert og langsiktig arbeid
  • God forankring i lederlinjen
  • Leder som eier prosessen og følger opp arbeidet
  • Godt partsamarbeid
  • God medvirkning fra ansatte
  • Tilstrekkelig avsatt tid og ressurser


Enheter som deltar i Der skoen trykker, vil tildeles egne prosessveiledere som følger enheten over tid og gjennomfører blant annet innledende møter, kartlegging, utarbeidelse av rapport, tiltakssamlinger, videre oppfølging og evaluering. Som leder er det imidlertid du som eier arbeidet med Der skoen trykker i din enhet. Du skal samarbeide tett med prosessveileder, tillitsvalgt og verneombud. Det innebærer at dere må ha jevnlige møter for å følge opp prosessen.

Vær oppmerksom på, at kartleggingen kan avdekke saker som kan være krevende å håndtere.
Prosessveilederteamet vil hjelpe deg eller henvise deg videre til fagpersoner dersom det er behov for det.

Det å starte en prosess skaper forventninger hos dine medarbeidere. Derfor er det viktig å følge opp
kartleggingen, tiltaksutviklingen, og ikke minst jobbe med kontinuerlige forbedringer. En kartlegging
som ikke følges opp, kan gi negative effekter på arbeidsmiljøet og sykefraværet. Sjansene for å oppnå gode resultater er imidlertid store dersom dere følger metodikken i Der skoen trykker ved å jobbe målrettet, strukturert og langsiktig.

" Det er tidkrevende å jobbe strukturert og systematisk med arbeidsmiljøet, men det er mer tidkrevende å jobbe ustrukturert med det. "

Til deg som er verneombud

Her finner du informasjon rettet til deg som er verneombud.

Til deg som er tillitsvalgt

Her finner du informasjon rettet til deg som er tillitsvalgt.

Til deg som er overordnet leder

Her finner du informasjon rettet til deg som er overordnet leder.

Til deg som er deltaker

Her finner du informasjon rettet til deg som er deltaker.