Presentasjon av “Der skoen trykker” v/ Elin Fjeldbraaten

Fra prosesslederprogram 10.12.2020

Del innlegget

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: