Hvor er vi i arbeidet med Der skoen trykker?

Vårt arbeid med å bredde ut metodikken Der skoen trykker er i full gang. Ja, vi ble forsinket i arbeidet på grunn av pandemien. men den tiden brukte vi godt til kvalitetssikring av vårt arbeid, opplæringsaktiviteter etc. Vi har også utarbeidet ulike maler, sjekklister etc som skal hjelpe sykehusene med en god systematikk og gjennomføring. Alle støtteverktøy ligger nå tilgjengelig under fanen Ressurser på nettsiden.

 Vi er i gang med arbeidet i 17 sykehus!

Her er noen tilbakemeldinger vi har fått:

                « Arbeidet er grundig, fremoverlent og profesjonelt…..»

                « Dette er en gavepakke for oss som jobber med arbeidsmiljø i sykehusene….»

                « … det er viktig at det er forskningsbasert, det gir motivasjon…..»

Målet vårt er reduksjon i sykefravær, men vi ønsker også å skape gode arbeidsplasser preget av godt samarbeid- og kommunikasjonsklima, god pasientsikkerhet og kvalitet.

Vi vet at systematisk, langsiktig og målrettet arbeid med « de riktige» sakene skaper resultater.

Vårt fokus på strukturert og godt partsamarbeid samt den sterke medarbeiderinvolveringen gir oss den beste forutsetningen for å lykkes med vårt arbeid. Vi er fortsatt i utvikling og vi forbedrer oss gjennom det gode samarbeidet med sykehusene.

Vårt samarbeid med AFI ( arbeidsforskningsinstituttet) om følgeforskningen rundt Der skoen trykker vil gis oss ny kunnskap, nye ideer til forbedringsområder og vil gjøre oss i stand til å utvikle metodikken videre i bransjeprogrammet.

Takk til alle gode bidragsytere, vi gleder oss til fortsettelsen

Del innlegget