HVORDAN?

Grunnelementene i metodikken

Grunnelementene i metodikken er en grundig kartlegging av arbeidsmiljøet, og påfølgende målrettet, systematisk og langsiktig arbeid med de utfordringsområdene som er blitt identifisert.

Metodikk og prosess

Syv hovedfaser som omfattes av metodikken «Der skoen trykker»

Verktøy

Hovedmetodene i kartlegging av nå-situasjonen

Opplæring

Sikre god opplæring av prosessledere, ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste