IA i sykehus - Sammen om et godt arbeidsmiljø

Startskuddet går snart !

Bransjeprogrammet Inkluderende Arbeidsliv (IA) for sykehusene tilbyr en målrettet, systematisk og langsiktig metodikk for å ta tak i utfordringsområder, skape et bedre arbeidsmiljø og redusere og forebygge sykefravær.