HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Kontakt oss

Har du spørsmål eller tanker rundt metodikken og gjennomføringen i enhetene?
Kontakt oss via kontaktinformasjonen nedenfor. 

IA i SYKEHUS – DER SKOEN TRYKKER

Cecilie Aronsen Opdan – Programleder bransjeprogram IA i Sykehus
+47 473 18 402
[email protected]

Besøksadresse:
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

Innsatsteam

I hver region er det frikjøpt prosessveiledere som leder de første prosessene som gjennomføres i sykehusene. Prosessene ledes sammen med interne stabsressurser, slik at de også lærer metodikken. Slik skal vi sikre en kompetanseoverføring. De interne stabsressursene har tilbud om å delta på egne opplæringsprogrammer for prosessveiledere. 

I tillegg til å lede prosessene samler innsatsteamet erfaringer underveis og bidrar til kontinuerlig forbedringsarbeid i forhold til gjennomføringene av «Der skoen trykker». Videre samler teamet inn erfaringer og virkningsfulle tiltak til en «tiltakskasse» som kan deles på tvers av foretakene. Leder av innsatsteamet vil ha en oversikt over alle prosessene som gjennomføres i regi av bransjeprogram IA i sykehus. 

Innsatsteamet består av ansatte i sykehus eller fra NAV arbeidslivsenter, som har en bred kompetanse og erfaring med prosessveiledning, arbeidsmiljø og sykefraværsarbeid.

 

Innsatsteamet består av følgende personer: