OPPLÆRING

Sikre god opplæring av både prosessledere, ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste

En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med gjennomføring av «Der skoen trykker» er å sikre god opplæring av både prosessledere, ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste. 

 

Prosesslederprogram

Prosesslederprogrammet har til hensikt å øke kompetansen, gi og få inspirasjon og kunnskap, lære nye verktøy og metoder, etablere faglige nettverk, samt dele erfaringer og ideer innenfor fagområdene sykefravær og arbeidsmiljø. Programmet er bygd opp i tre deler, en workshop, en digital samling og en erfaringssamling. Dette gjennomføres på regionalt nivå.

 

Kompetanse- og utviklingsprogram for leder, tillitsvalgte og vernetjeneste

Bransjeprogrammet har partsamarbeid som grunnplattform. Vi skal legge til rette for at ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste gis nødvendig kunnskap og innsikt i det arbeidet  som skal breddes ut i sykehusene. Programmet har som formål å:

  • gi innsikt og forståelse av metodikken «Der skoen trykker»
  • lære om praktiske metoder for å kunne drive effektivt arbeidsmiljøarbeid
  • trygges i rollen som henholdsvis arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud
  • få kunnskap om mulighetene for godt partssamarbeid for å sikre  arbeidsmiljøprosessen i enhetene

Metodikk og prosess

Syv hovedfaser som omfattes av metodikken «Der skoen trykker»

Verktøy

Hovedmetodene i kartlegging av nå-situasjonen