BESKRIVELSE AV PARTER

Kontaktinfo

Bransjeprogrammet er etablert som et prosjekt med en styringsgruppe bestående av partene i bransjen ved Spekter, Virke, Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Delta, Akademikerne Helse, Unio, Lo og YS, samt representanter for relevante myndigheter. 
 
Kontaktinfo for representantene i arbeidsgruppen:

Spekter: [email protected] 

NSF: [email protected]

Fagforbundet: [email protected]

Delta: [email protected]

Akademikerne Helse: [email protected] 

Prosjektleder er Cecilie Opdan: [email protected]

Leder av innsatsteamet: [email protected] 

Spesialrådgiver for bransjeprogrammet: [email protected] 

Aktører

i bransjeprogrammet IA i sykehus

Kunnskapsgrunnlag

Sykehus er en av sju «bransjer» som høsten 2019 ble pekt ut for spisset og prioritert innsats under IA-avtalen 2019 – 2022.