Tett oppfølging holder sykefraværet nede

– Det handler om å løse opp det som låser seg fast, enten det er fysisk eller mentalt, mener fysioterapeut og bedriftssykepleier hos Kitron AS.

Bedriftssykepleier Eli Hauge og fysioterapeut Kjell Moe fungerer som en intern bedriftshelsetjeneste i elektronikk-virksomheten Kitron AS i Arendal. Sammen bidrar de til at de ansatte blir godt ivaretatt. I tillegg er de også tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste.

 – Vi jobber forebyggende. Vi forsøker å unngå eller redusere det som kan bli et problem, sier Moe.  

Tett på og til stede

Helt siden 1993 har fysioterapeut Moe fulgt opp de ansatte på Kitron. Halvannen dag i uken er han på fabrikken. Der fungerer han som en veileder. Han gir de ansatte blant annet øvelser og tilrettelegger arbeidsplassen. Tilretteleggingen skal hindre at de må til behandling eller blir sykemeldte. 

– Det er veldig viktig å være synlig til stede. Jeg er mye ute i produksjonslokalene og gir tips og råd. Det er der vi fanger opp signalene, forteller Moe.

I virksomheten har de innført noe de kaller et nulte dialogmøte. Her ber både ansatte og ledere om bistand når utfordringene oppstår, før det blir fravær. Det handler om å være tett på.

Tar høyde for ulikheter

Moe mener det er viktig å ta høyde for at de ansatte er forskjellige og dermed har ulike behov.

– Noen tåler belastninger bedre enn andre. Derfor må vi følge med og være klare til å tilpasse arbeidssituasjonen for hver enkelt der det er behov for det.

I samarbeid med lederne og de ansatte finner de gode løsninger.

– Vi har erfart at tett kontakt med ansatte og leder og rask oppfølging er viktig når utfordringene oppstår, sier Hauge.

– Så undersøker vi, avklarer og lager et opplegg for den ansatte, forteller Moe.

Del innlegget

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: