Hva kjennetegner vellykket sykefraværsoppfølging?

Når en ansatt er borte fra jobb på grunn av sykdom er det mange ting arbeidsgiver og arbeidstaker må tenke på. Tillitsvalgte og verneombud kan også spille en viktig rolle her.

Bransjeprogram IA i sykehus har laget en webinarrekke der vi ønsker å gi partene god kunnskap om hvordan dere kan bidra til en vellykket sykefraværsoppfølging. Vi tar for oss hvorfor det er viktig å jobbe med sykefravær, hvilke regelverk de ulike aktørene må kjenne. Vi går også gjennom arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt.

Del innlegget

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: