Utviklingsprogram for ledere

Bransjeprogram IA i sykehus inviterer ledere som gjennomfører Der skoen trykker til et digitalt utviklingsprogram.

Hensikt og mål

 • Styrke prosesseierrollen knyttet til gjennomføring av Der skoen trykker
 • Skape trygghet i lederrollen
 • Gi økt kunnskap om sammenhengen mellom ledelse og arbeidsmiljø
 • Gi økt kunnskap om endringsledelse, samhandling og kommunikasjon
 • Motivere til personlig utvikling
 • Bidra til erfaringsutveksling og nettverksbygging

Målgruppe

Ledere med personalansvar i enheter som er i gang med/skal i gang med Der skoen trykker

Om programmet

Programmet vil gjennomføres med fem digitale samlinger i Teams. Samlingene vil bestå av faglige innspill, refleksjon og arbeid i basisgrupper. Videre vil vi legge opp til refleksjonsoppgaver mellom samlingene.

 • Samling 1. – 20. april
 • Samling 2. – 5. mai
 • Samling 3. – 1. juni
 • Samling 4. – 15. september
 • Samling 5. – 18. oktober

Første samling er fra kl 09:00-13:00, de resterende fra kl 09:00-12:00

Temaer

 • Mitt lederskap
 • Effektiv kommunikasjon
 • Endringsledelse
 • Samarbeid og involvering
 • Leders handlingsrom

Hvis du har spørsmål til programmet, kan du kontakte:

Ellen Lysholm på e-post [email protected] – telefon 92634470

Del innlegget

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: