Presentasjoner fra workshop for ledere, tillitsvalgte og verneombud, del 3

Bransjeprogram IA i sykehus gjennomførte del 3 av opplæringen for ledere, tillitsvalgte og verneombud 16. og 17. februar. Tema for samlingen var hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i Der skoen trykker, erfaringer fra Nordlandssykehuset og HMS i offentlig sektor.

Presentasjonene fra workshopen finner du her:

Velkommen til digital workshop_Cecilie Opdan

Fra tiltak til praksis_erfaringer fra Nordlandssykehuset

Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i Der skoen trykker_Ellen Lysholm og Øystein Fossen

HMS i offentlig sektor. Hans Jakob Busch

 

Del innlegget

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: